close
Agenda
naar publieksdag →
close
Menu
Publieksdag Hersentumor 21 november 2020
21 november 2020
hersentumor.nl →
 

Publieksdag Hersentumor 21 november 2020

Sprekers

Meer informatie over de sprekers kunt u hier vinden. 

Marinus van den Berg

Marinus van den Berg studeerde praktische theologie aan de Universiteit van Utrecht en in Yale (USA). HIj studeerde af op Lijden aan een verlies, over rouw. Marinus was acht jaar werkzaam als geestelijk verzorger in verpleeghuis Randerode in Apeldoorn, werkte vijftien jaar o.a. voor het project Verliezen - Verwerken in Almelo en was zeventien jaar werkzaam in Rotterdam o.m. voor een revalidatie afdeling NAH niet aangeboren hersenletsel en voor hospice Cadenza. Marinus publiceerde o.a. Rouwen in de tijd, uitgeverij ten have. Hij geeft tot op heden lezingen en cursussen o.m. aan de zorgacademie in Rotterdam over zin en rouw.

Dr. Walter Taal

Dr. Walter Taal is als neuro-oncoloog werkzaam op de afdeling neurologie van het Erasmus universitair MC te Rotterdam. Als neuro-oncoloog concentreert hij zich op ziekten van het zenuwstelsel door kanker of door de behandeling van kanker. Speciale interesse van Walter Taal gaat uit naar primaire hersentumoren (gliomen), uitzaaiingen in de wervels (wervelmetastasen) en neurofibromatose type I. Het onderzoek van Walter Taal beslaat met name het terrein van gliomen en neurofibromatose type 1. Momenteel is hij de voorzitter van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) en is hij medeverantwoordelijk voor de landelijke richtlijn wervelmetastasen. Verder geeft hij onderwijs over zijn vakgebied aan arts-assistenten in opleiding, geneeskunde studenten en verpleegkundigen.

Dr. Linda Douw

Dr. Linda Douw is opgeleid als klinisch neuropsycholoog en werkt als senior onderzoeker bij het Hersentumorcentrum Amsterdam (Amsterdam UMC). Zij is voornamelijk geïnteresseerd in de cognitieve problemen, dus de problemen met het denken, die mensen met een hersentumor ondervinden. Om beter te begrijpen waarom sommige mensen wel en sommige mensen geen klachten ondervinden in bijvoorbeeld de concentratie, het geheugen, het plannen, gebruikt zij netwerktheorie: een methode waarmee op een nieuwe manier naar bijvoorbeeld MRI’s gekeken kan worden. Hierdoor is duidelijk geworden waarom de mate van cognitieve klachten die mensen ondervinden van hun hersentumor nogal varieert.

Dr. Jaap Zindler

Dr. Jaap Zindler is radiotherapeut-oncoloog, gespecialiseerd in het behandelen van tumoren in de hersenen en het hoofdhalsgebied. Hij is opgeleid in het Erasmus MC in Rotterdam en heeft zijn opleiding tot radiotherapeut gedaan in het Amsterdam UMC locatie VUmc. Daarna heeft hij 5 jaar werkervaring opgedaan in MAASTRO Clinic Maastricht als radiotherapeut. In 2017 is zijn proefschrift naar het verbeteren van stereotactische radiochirurgie voor patiënten met uitzaaiingen in de hersenen afgerond. In 2018 heeft hij zijn loopbaan voortgezet in het Erasmus MC te Rotterdam als hoofdhals- en neuroradiotherapeut. Hij combineert patiëntenzorg met wetenschappelijk onderzoek. Zijn interessegebieden zijn het optimaliseren van protonentherapie voor hoofdhalstumoren en stereotactische radiochirurgie voor patiënten met uitzaaiingen in de hersenen.

Dr. Jolanda de Vries

Dr. Jolanda de Vries is als hoogleraar immunologie werkzaam bij het RadboudUMC op de afdeling Tumor immunologie en Medische oncologie te Nijmegen. Momenteel is zij afdelingshoofd van de afdeling Tumor Immunologie, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVVI) en bestuurslid van de European Society for Molecular Imaging (ESMI). Haar immunotherapie groep vertaalt de fundamentele research in klinische trials. Er wordt gezocht naar de meest optimale vaccinatie tegen kanker met behulp van de dendritische cel. Jolanda de Vries heeft diverse wetenschappelijke artikelen en boekhoofdstukken (mee)geschreven, en heeft nationaal en internationaal lezingen gegeven over de onderwerpen van haar expertise. Zij is editor en reviewer voor diverse oncologische/ immunologische wetenschappelijke tijdschriften en begeleidt vele promovendi.

Dr. Annette Compter

Dr. Annette Compter is als neuro-oncoloog werkzaam op de afdeling neurologie van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Zij behandelt hier patiënten met ziekten van het zenuwstelsel die ontstaan zijn door kanker of door de behandeling van kanker. Haar speciale interesse gaat uit naar hersenmetastasen en bijwerkingen van immuuntherapie en moleculair gerichte therapie. Zij houdt zich bezig met zowel patiëntenzorg als wetenschappelijk onderzoek. Momenteel is Annette Compter betrokken bij de organisatie van de wetenschappelijke dag en scholingsdagen vanuit de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO).

Ilse Vosman

Ilse Vosman heeft na haar opleiding HBO-verpleegkunde eerst gewerkt in de psychiatrie en daarna de overstap gemaakt naar de epilepsiezorg, bij epilepsiecentrum SEIN Zwolle. In 2006 heeft zij haar master tot verpleegkundig specialist voltooid waarna zij zich meerdere jaren als VS op de poliklinieken van SEIN heeft gericht op de behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie. Sinds 2013 is Ilse werkzaam in het UMC Utrecht op de zorglijn neuro-oncologie. Als verpleegkundig specialist begeleidt zij patiënten met een hersentumor en hun naasten op zowel medisch als verpleegkundig gebied. Ook is zij een vast contactpersoon voor de patiënt en naaste heeft zij een coördinerende rol in het zorgpad. Daarnaast heeft Ilse verschillende functies als docent opleiding oncologieverpleegkundige UMC Utrecht, docent opleiding neurologie en neurochirurgie verpleegkundige UMC Utrecht en bij de richtlijnwerkgroep 'glioom'. Ook is Ilse lid bij verschillende beroepsorganisaties zoals de Landelijke Werkgroep Neuro-oncologie (LWNO).

Dr. Tatjana Seute

Dr. Tatjana Seute is sinds 2006 werkzaam als neuroloog/ neuro-oncoloog in het UMC Utrecht. Zij is medisch hoofd van de zorglijn Neuro-oncologie binnen de afdeling Neurologie en Neurochirurgie. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie van zorg rondom patiënten met een primaire hersentumor en patiënten met hersenmetastasen in het UMCU. Als kartrekker van het multidisciplinair neuro-oncologisch team spant zij zich in om de zorg zo te organiseren dat de patiënt en naasten onderdeel zijn van het team. Binnen de divisie Hersenen van het UMCU is zij portefeuille houder van het thema Patiëntenparticipatie en hoopt zij de stem van patiënten vast onderdeel te maken van ontwikkeling van zorg, wetenschap en onderwijs. Tatjana draagt opleiden en het geven van onderwijs een warm hart toe. Als opleider van de neurologie is ze eindverantwoordelijk voor de opleiding van basisartsen tot neuroloog. Zij is actief lid van de Landelijke Werkgroep Neuro-oncologie en was tot 2017 voorzitter van de werkgroep Richtlijn Glioom. Zij is momenteel voorzitter van het bestuur van Dutch Brain Tumor Registry (https://lwno.nl/dbtr/wat-is-de-dbtr/) die is opgezet om de zorg rondom patiënten met een neuro-oncologische aandoening inzichtelijk en transparant te maken.

Dr. Arnaud Vincent

Dr. Arnaud Vincent is staflid neurochirurg in het ErasmusMC te Rotterdam. Hij heeft geneeskunde gestudeerd in Leiden en is na zijn studie eerst arts bij de Koninklijke Marine geweest. Daarna is hij begonnen in het ErasmusMC aan een promotie onderzoek naar nieuwe behandelingen voor kwaadaardige hersentumoren waar hij in 1998 promoveerde. Vervolgens werd hij in hetzelfde ziekenhuis opgeleid tot neurochirurg, waar hij sinds 2001 staflid is van de afdeling neurochirurgie. Zijn interesse gebieden zijn de operaties van hersentumoren en in het bijzonder de brughoektumoren, mid-line tumoren en de neurooncologie. In 2003 introduceerde hij de wakkere hersenoperatie in Nederland en heeft sindsdien de techniek geoptimaliseerd en geïntroduceerd in andere klinieken in Nederland. Zijn hobby's zijn met name duursporten zoals triathlons en lange trailruns.


In samenwerking met: