close
Agenda
naar publieksdag →
close
Menu
Publieksdag Hersentumor 21 november 2020
21 november 2020
hersentumor.nl →
 

Publieksdag Hersentumor 21 november 2020

Partners

De publieksdag Hersentumoren wordt mede mogelijk gemaakt door:

Stichting Hersentumor.nl 

Stichting Hersentumor.nl is een onafhankelijke stichting die de meest actuele en tegelijkertijd betrouwbare informatie op het gebied van hersentumoren en wat daarmee samenhangt beschikbaar maakt voor patiënten en hun naasten. 

LWNO - Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) 

De LWNO houdt zich bezig met de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose, behandeling en zorg van patiënten met neuro-oncologische aandoeningen. Voorts vormt de LWNO een forum voor kennisuitwisseling en het opzetten / uitvoeren van multicentre wetenschappelijk onderzoek. 

Hersenletsel.nl 

Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt u en 5.000 andere leden met het zo veel mogelijk terug krijgen van de regie op uw leven na het oplopen van hersenletsel. De hersentumor contactgroep biedt iedereen die een hersentumor heeft, hun betrokkenen en nabestaanden de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen via telefoon, internet en op onze bijeenkomsten. Wij houden 4 bijeenkomsten per jaar in Maarn, de ochtend is er een deskundige spreker op het gebied van hersentumoren (in de ruimste zin van het woord) en in de middag hebben wij lotgenoten gespreksgroepen die deskundig begeleid worden door onze vrijwilligers. Daarnaast organiseren wij 1 keer per jaar een gezellige barbecue in Lexmond. 

Hersentumor fonds 

Hersentumor fonds is een jong fonds met de ambitie om onderscheidende waarde toe te voegen aan de bestaande fondsen en wervingsinitiatieven die het broodnodige hersentumoronderzoek mede mogelijk maken. Vanuit wederzijds vertrouwen, overtuigd van het nut van samenwerking met die andere partijen. Voorstander ook van kennisdeling en een goede taakverdeling. Voorlichting geven bij voorbeeld kan het Hersentumorfonds met een gerust hart aan anderen (zoals KWF, Hersenstichting) overlaten. Daarmee heeft het de handen vrij om te focussen op haar core-business: het op verantwoorde wijze financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de rol van immuuntherapie bij de behandeling van primaire hersentumoren.


De publieksdag Hersentumoren wordt mede mogelijk gemaakt door: